Over Cellen bouwen: is de synthetische cel in zicht?

Cellen bouwen: is de synthetische cel in zicht?

Synthetische cel?

Avondlezing door prof.dr.ir. Jan van Hest (hoogleraar bio-organische chemie, Instituut voor Moleculen en Materialen, Radboud Universiteit) georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring.

Inleiding op de lezing
De levende cel is een fascinerende bron van inspiratie voor biologen, medici en chemici. Om beter te begrijpen hoe een cel functioneert en hoe leven is ontstaan, willen we graag proberen cellen na te bouwen, en kijken wat minimaal nodig is om een cel te laten werken. Daarbij zijn er twee routes te onderscheiden. Synthetisch biologen passen een “top-down” benadering toe, en kleden een bestaande levende cel uit tot er een minimale cel overblijft die nog steeds functioneert. Chemici werken vanaf de andere “bottom-up” kant. Door gecontroleerde assemblage van slimme moleculen wordt geprobeerd om cel-achtige structuren op te bouwen. In deze lezing zal ik de meest recente ontwikkelingen bespreken die dit uitdagende doel dichterbij hebben gebracht. Daarbij zal ik voornamelijk ingaan op de chemische benadering, waarbij synthetische cellen en cel-onderdelen worden opgebouwd die in een aantal aspecten hun natuurlijke voorbeelden nabootsen.

Curriculum vitae prof.dr. Jan van Hest
Jan van Hest (1968) studeerde scheikundige technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde in 1996 onder begeleiding van Prof. Bert Meijer op moleculaire architecturen gebaseerd op dendrimeren. Als postdoctoraal onderzoeker bestudeerde hij de mogelijkheden van het inbouwen van niet-natuurlijke aminozuren in eiwitten via eiwit-engineering, bij prof David Tirrell aan de University of Massachusetts in Amherst (USA). Van 1997-2000 werkte hij voor DSM als onderzoeksmedewerker en later groepsleider aan de ontwikkeling van innovatieve materiaalconcepten. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar bio-organische chemie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn huidig onderzoek is gericht op de ontwikkeling van bio-geïnspireerde materialen en processen, waarbij synthetische en biologische bouwstenen worden gecombineerd tot materialen met unieke eigenschappen. Specifiek wordt hierbij gekeken naar de ontwikkeling van nanocapsules. Deze worden gebruikt op een fundamenteel niveau om beter inzicht te krijgen in hoe cellen werken, en in meer toepassingsgericht onderzoek voor betere transportsystemen voor medicijnen. Jan van Hest is een NWO-VICI recipient (2010) en lid van De Jonge Academie van de KNAW (van 2005-2010). Hij is lid van het onderzoeksteam dat in 2012 een Zwaartekracht programma (27 M€) toegewezen kreeg van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen voor de ontwikkeling van moleculaire levensachtige systemen. In 2016 heeft hij een ERC Advanced Grant gewonnen. Hij heeft meer dan 270 publicaties op zijn naam en 25 onderzoekers gepromoveerd. 

Contributie
De penningmeester bedankt de leden die hun contributie reeds hebben voldaan.
De andere helft van de leden wordt verzocht om de contributie van 15 Euro voor het verenigingsjaar 2016 (Jan-Dec 2016) alsnog zo snel mogelijk over te maken naar banknummer
NL98 RABO 0326 3956 28, ten name van F.H.P. Koning inzake H.C.K.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar s.groenendijk@planet.nl.