Over Op Weg naar een Duurzamere Samenleving: Droom wordt Werkelijkheid met Katalyse

Op Weg naar een Duurzamere Samenleving: Droom wordt Werkelijkheid met Katalyse

Deze bijeenkomst is helaas uitgesteld gezien de risico’s op een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Zodra er een nieuwe datum bekend is, zal deze worden gecommuniceerd.

Avondlezing door Bert Weckhuysen (Universiteit Utrecht), georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring. 

Samenvatting
Elke dag horen we wel over de opwarming van de aarde en plannen om het klimaat op aarde te beheersen. We moeten op zoek naar duurzamere alternatieven voor het maken van onze brandstoffen en materialen. Zonlicht kan hiervoor een belangrijke oplossing bieden. Dat kan indirect door gebruik te maken van biomassa, die omgezet kan worden naar de nieuwe chemische bouwstenen in een zogenaamde bio-raffinaderij, maar een meer uitdagende oplossing bestaat erin CO2 en water rechtstreeks om te zetten naar de zogenaamde zonne-brandstoffen. Op deze manier wordt CO2 nuttig gebruikt en bootsen we als het ware planten na. Katalyse speelt bij beide duurzame routes een cruciale rol. In deze lezing wordt u meegenomen in de wondere wereld van de katalyse waarbij achtereenvolgens de olie-, oleo-, bio- en zonne-raffinaderij besproken worden, inclusief de mogelijkheden, beperkingen en de huidige stand van zaken.

Curriculum vitae
Bert Weckhuysen (1968) is universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Zijn onderzoek behelst de spectroscopische karakterisering van de werking van katalysatormaterialen terwijl ze actief zijn. Hierbij gaat de aandacht naar het ontwerp van nieuwe en verbeterde katalysatorsamenstellingen om alternatieve grondstoffen, zoals aardgas, biomassa en koolstofdioxide, om te zetten naar nuttige brandstoffen en materialen. Hiervoor ontving hij tal van wetenschappelijke nationale en internationale onderscheidingen, waaronder de International Catalysis Award, de Bourke Award, Emmett Award, Tanabe Prize, en de Spinozapremie. Weckhuysen is verkozen lid van de KNAW, Academia Europaea & KVAB.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar s.groenendijk@planet.nl.