Over Het Higgs deeltje is ontdekt - hoe nu verder?

Het Higgs deeltje is ontdekt - hoe nu verder?

Avondlezing door Stan Bentvelsen (Universiteit van Amsterdam), georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring. 

Samenvatting
De deeltjesfysica bestudeert de elementaire bouwstenen van ons universum. In de afgelopen decennia zijn een aantal elementaire deeltjes in deeltjesversnellers ontdekt. De natuurwetten die het gedrag van deze elementaire deeltjes beschrijven zijn samengevoegd tot het “Standaard Model van elementaire deeltjes” en in 2012 is het voorspelde Higgs deeltje daadwerkelijk waargenomen. Daarmee is het Standaard Model weliswaar compleet, maar leidt de ontdekking van het Higgs deeltje tot nieuwe fundamentele vragen waarop momenteel geen antwoorden zijn.

De ambitie van de deeltjesfysica is het ontstaan en de geschiedenis van ons universum te beschrijven in termen van deze bouwstenen, de elementaire deeltjes en hun onderlinge krachten. Tijdens deze lezing zal ik de stand van zaken beschrijven en met name toelichten waar het model in gebreke blijft en hoe de experimentele fysica nieuwe antwoorden probeert te vinden. Een dieperliggende theorie, waarbij het bestaan van nieuwe deeltjes wordt voorspeld, lijkt noodzakelijk. Het is fascinerend te bedenken of de nieuw voorspelde deeltjes precies de Donkere Materie van het universum kunnen uitmaken.

Curriculum vitae
Prof. dr. Stan Bentvelsen is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2014 directeur van Nikhef, het Nederlandse instituut voor subatomaire fysica. Bentvelsen heeft langere tijd op CERN doorgebracht en neemt deel aan het ATLAS experiment bij de Large Hadron Collider. Eerder richtte hij zich met zijn onderzoeksgroep op het Higgs deeltje, dat in 2012 werd ontdekt, waarvoor Bentvelsen en zijn groep de Nederlandse Physica prijs en de Snellius medaille ontving. Als directeur van Nikhef is Bentvelsen nauw betrokken bij een aantal spannende experimenten bij de Large Hadron Collider, de zoektocht naar Donkere Materie bij Gran Sasso in Italie, de KM3NeT neutrino telescope in Italie en Frankrijk en het onderzoek naar ultra hoog energetische kosmische stralen bij Auger op de pampa’s van Argentinië. Ook is Nikhef nauw betrokken bij de recente ontdekking van de zwaartekrachtsgolven en Bentvelsen zet zich momenteel in om voor de vervolgstappen van dit nieuwe onderzoeksgebied. Daarnaast is hij de trekker van het thema “Bouwstenen der materie en fundamenten van ruimte en tijd” van de Nationale Wetenschapsagenda.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar s.groenendijk@planet.nl.