Over Excursie NUON elektriciteitscentrale Hemweg, Amsterdam

Excursie NUON elektriciteitscentrale Hemweg, Amsterdam

NUON biedt de mogelijkheid van excursie naar de kolengestookte centrale Hemweg-8 van Nuon te Amsterdam. Deze kolencentrale is nu  volop in het nieuws.

Let wel!

Bezoek door personen met pacemakers en/of  andere implantaten wordt afgeraden (er zijn sterke magnetische velden). Het terrein is groot en er moet gelopen worden.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden bij: Vincent Rot, bij voorkeur per email: vinro@online.nl, onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Hoe te bereiken: De centrale is te bereiken per openbaar vervoer: bus 36.

Over de centrale  Hemweg 8

De centrale heeft een nettocapaciteit van 630 megawatt; het vermogen van de tweepolige generator is  680 megawatt en deze levert 21 kV, 50Hz wisselspanning. Voor het stoken van de kolen is ongeveer 50 megawatt nodig en komt het nettovermogen op 630 megawatt. Dit is te vergelijken met 1.000.000 pk.

Hemweg 8 verbrandt 36.000 ton kolen per week. Dat is 1,6 miljoen ton kolen per jaar. De steenkool wordt per zeeschip aangevoerd bij het ongeveer twee kilometer verder gelegen overslagbedrijf Amsterdam (OBA). Van OBA loopt een lange transportband die de kolen deponeert op het circulaire kolen opslagveld (capaciteit: 45.000 ton). Vanaf de opslag worden de kolen door een graafmachine op een transportband gestort, die de kolen met een capaciteit van 1000 ton per uur naar de molenbunkers vervoert.

Ref: https://www.nuon.com/activiteiten/productie/kolen/