Over Algen en hun toepassingen

Algen en hun toepassingen

Algen

Avondlezing door Marc van der Maarel georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring.

Inleiding op de lezing
In de zoektocht naar hernieuwbare grondstoffen hebben algen erg in de belangstelling gestaan. Algen gebruiken net als planten zonlicht en kooldioxide en leggen geen beslag op vruchtbare landbouwgrond. Sommige soorten kunnen tot wel 60% bestaan uit lipiden, welke omgezet kan worden in glycerol en vetzuren, de grondstof voor biodiesel. Er zijn echter nog enkele forse hindernissen te nemen voordat algenteelt voor biodiesel productie op grote schaal rendabel is. Daarnaast heeft de goedkope productie van schalieolie en schaliegas de belangstelling voor algen danig doen afnemen. Door de relatief lage opbrengsten en hoge kosten is momenteel enkel de productie van algen als eiwitsupplement in diervoeding en de winning van fotopigmenten als natuurlijke kleurstoffen uit algen rendabel.

Mijn onderzoek richt zich op inhoudsstoffen van rode microalgen. Deze relatief primitieve, evolutionair gezien zeer oude algen komen voor aan de rand van geisers en zure heet water. Het zijn één van de weinige eukaryoten, dat zijn organismen met een celkern, die bij deze extreme omstandigheden kunnen leven. Rode microalgen zijn relatief gemakkelijk te kweken en kunnen zowel autotroof op licht en lucht als ook heterotroof op organische verbindingen zoals glucose of glycerol groeien. In deze lezing zal ik ingaan op de biologie van algen, de uitdagingen van algenteelt en op mijn onderzoek naar pigmenten en functionele koolhydraten van rode microalgen.

Curriculum Vitae
Studie biologie met specialisatie in de microbiologie en biochemie aan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Promotie in de microbiologie (Rijksuniversiteit Groningen) in 1996, enkele jaren verbonden aan de RUG als junior universitair docent, daarna 9 jaar gewerkt bij TNO Voeding/Kwaliteit van Leven in Groningen en Zeist als onderzoeker en projectleider. Daarna drie jaar gewerkt bij AVEBE Food Innovation Center als manager product and application development. Van 2006 tot en met 2011 bijzonder hoogleraar in de koolhydraat bioprocessing aan de RUG. Tegenwoordig bekleedt hij de functie van hoogleraar aquatische biotechnologie en bioproduct engineering bij het Engineering and Technology institute Groningen aan de RUG.

Volgende bijeenkomsten

Na de zomerstop zullen wij weer nieuwe lezingen voor u organiseren. Op dit moment staat er nog niets vast. Wij houden u op de hoogte.

met vriendelijke groeten,
Sander Groenendijk
Secretaris HCK 

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar s.groenendijk@planet.nl.