Over De kleurrijke historische kronkelpaden naar de farmaceutische chemie

De kleurrijke historische kronkelpaden naar de farmaceutische chemie

Kronkelpaden

Avondlezing door Toine Peters georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring.

Inleiding op de lezing
Weinigen zullen nog weten dat aan de Minckelersweg 2 te Haarlem begin 20ste eeuw een gasfabriek stond. Een van de afvalproducten van de fabriek was koolteer. De destillatie van koolteer stond aan de basis van de kleurstofchemie en de opkomst van chemisch-farmaceutische industrie in Duitsland.

Duitse chemici en farmacologen vormden een productief verbond dat niet alleen het geneesmiddelicoon aspirine opleverde maar ook een geheel nieuwe manier om op industriële schaal organische moleculen te maken en te testen op therapeutische eigenschappen. Parallel hieraan vond de ontwikkeling plaats van het vakgebied van de farmaceutische chemie. De Katholieke Nederlandse chemicus en arts Everardus Ariëns zou hier tot ver over de grenzen zijn stempel op drukken vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw.

Contributie
De penningmeester bedankt de leden die de contributie reeds voldaan hebben en verzoekt de leden die dat nog niet gedaan hebben om de contributie van 15 Euro voor het verenigingsjaar 2017 (Jan-Dec 2017) over te maken naar banknummer NL98RABO0326395628, ten name van F.H.P. Koning inzake H.C.K.

Volgende bijeenkomsten
Dinsdag 27 juni komt Marc van der Maarel ons vertellen over algen.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar s.groenendijk@planet.nl.