Over De rol van chemie bij het bedrijven van een kerncentrale

De rol van chemie bij het bedrijven van een kerncentrale

Avondlezing door Menno Craje georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring.

Samenvatting
Sinds oktober 1973 produceert de kerncentrale in Borssele elektriciteit door middel van kernsplijting. In de basis natuurlijk een fysisch proces, maar er komt heel wat chemie kijken bij het veilig bedrijf voeren met een drukwaterreactor zoals KCB.

In de lezing wordt uitgelegd hoe de centrale werkt en wat de rol van chemie hierin is. Ook wordt het bedrijven van de kerncentrale in het bredere perspectief van de gehele splijtstofcyclus besproken en wordt de rol van de chemie daarin benoemd.

  • Hoe werkt de kerncentrale?
  • Hoe ziet de splijtstofcyclus eruit?
  • Waar speelt chemie een rol in het bedrijven van een kerncentrale in en de splijtstofcyclus?

Kort cv
Menno Crajé (Geldrop, 1965) studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na zijn afstuderen in 1988 heeft hij promotie onderzoek gedaan naar het in-situ karakteriseren van hydrotreating katalysatoren met behulp van Mössbauerspectroscopie en Extended X-ray absorption fine structure, gecombineerd met methoden om de chemische eigenschappen van de katalysatoren te onderzoeken.

Na zijn promotie in 1992 en het vervullen van zijn militaire dienstplicht bij het fysisch en elektronisch lab van TNO werkte hij van eind 1993 tot eind 1999 bij de kerncentrale Borssele. Na vijf jaar als wetenschappelijk medewerker aan de TU Delft te hebben gewerkt keerde hij in 2004 terug naar de kerncentrale, waar hij nu nog steeds werkt. Hij heeft een aantal jaar leiding gegeven aan de afdeling die verantwoordelijk is voor stralingsbescherming, reactorfysica, chemie en radioactief afval verwerking en vervolgens aan de afdeling die verantwoordelijk was voor de vergunningstrajecten voor het invoeren van MOX splijtstof, voor het verlengen van de ontwerpbedrijfsduur en voor de revisie van de vergunning. Momenteel heeft hij een staffunctie waarin hij verantwoordelijk is voor de vergunningssituatie, voor het compliance managementproces en voor de alarmvoorbereidings- en responsorganisatie van KCB.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar s.groenendijk@planet.nl.