Over Een vleugje chemische romantiek in de polder?

Een vleugje chemische romantiek in de polder?

Avondlezing door Marnix Hoitink georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring.

De lezing wordt voorafgegaan door de jaarlijkse ledenvergadering

Samenvatting
Wie kijkt er tegenwoordig nog op van de ontdekking van weer een nieuw drugslab? Het lijkt er onderhand wel op dat drugslabs onderdeel zijn geworden van een nieuwe geaccepteerde werkelijkheid en dat niemand zich er echt zorgen over maakt.

Toch is zoveel drugscriminaliteit in een klein en nuchter landje als Nederland zeer opvallend en de moeite van een inhoudelijke discussie zeker waard. Daarom wordt in deze presentatie ingegaan op de aard van de ontdekte drugslabs en worden achtergronden gegeven bij de toegepaste chemische processen, de gekozen inrichting en de achterliggende georganiseerde criminaliteit. Met deze achtergronden zal in de gezamenlijke discussie het fenomeen drugslabs verder worden uitgediept en zal tevens worden geprobeerd naar (voorlopige) conclusies toe te werken.

Curriculum vitae
Marnix Hoitink is werkzaam als apotheker en als gerechtelijk deskundige drugs en geneesmiddelen. Op zijn achtste verjaardag kreeg hij zijn eerste scheikundedoos en van daaruit ontstond de passie voor chemie. Via de studie farmacie, de apothekersopleiding en een promotie in de analytische chemie werd deze passie langzamerhand verbonden met een beroepskeuze. Na een aantal jaren in en voor de farmaceutische industrie te hebben gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen stapte hij over naar het forensische werkveld door te gaan werken voor het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Na 15 jaar als gerechtelijke deskundige drugs en geneesmiddelen binnen het NFI te hebben gewerkt is Marnix sinds juli 2022 als zelfstandige werkzaam op de grensvlakken van de farmacie en de georganiseerde criminaliteit.

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar s.groenendijk@planet.nl.

Prijzen

De lezing is op een andere locatie dan voorheen. Houd daar rekening mee.