Over Probiotica in voeding: van nu naar de toekomst

Probiotica in voeding: van nu naar de toekomst

Elastisch verlijmen: aanjager van innovaties

Avondlezing door Olaf Larsen georganiseerd door de Haarlemse Chemische Kring.

Samenvatting
Het onderzoek naar de verzameling micro-organismen in het maag-darmkanaal, kortweg de microbiota, staat de laatste jaren sterk in de belangstelling vanwege de link met gezondheid en ziekte. De compositie van de microbiota kan op verschillende manieren worden beïnvloed, bijvoorbeeld door het gebruik van probiotica. In deze lezing zal een overzicht worden geschetst van de rol van de microbiota op de fysiologie. Tevens zullen verschillende vormen van microbiota-interventie de revue passeren, met een nadruk op probiotica. Zowel de mogelijkheden als onmogelijkheden van microbiota-interventie zullen worden besproken. Het potentieel van probiotica in de kliniek en voor de consument zal worden geïllustreerd aan de hand van een business case.

Curriculum vitae
Olaf Larsen (1972) studeerde scheikunde aan de Vrije Universiteit, waarna hij een promotieonderzoek natuurkunde (biofysica) deed aan dezelfde universiteit. Na postdoc onderzoek aan New York University en het Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam, vervolgde hij zijn carrière binnen het bedrijfsleven. Olaf is werkzaam geweest bij ASML, TNO en als consultant life sciences bij verschillende bedrijven. Sinds 6 jaar is hij hoofd van de science afdeling van Yakult Nederland. Tevens is hij parttime als assistant professor verbonden aan het Athena instituut van de VU.

Met vriendelijke groeten,
Sander Groenendijk
Secretaris HCK 

Introducé(e)s zijn van harte welkom.

Graag vooraf bericht als u verwacht te komen.
Stuur daartoe een mail naar s.groenendijk@planet.nl.